Trường mầm non Trại Cau: Hướng dẫn cha mẹ một số hoạt động dạy trẻ tại nhà trong thời gian nghỉ học phòng chánh dịch covid 19

Trường mầm non Trại Cau: Hướng dẫn cha mẹ một số hoạt động dạy trẻ tại nhà trong thời gian nghỉ học phòng chánh dịch covid 19

Sau đây là vi deo hướng dẫn phụ huynh chăm sóc trẻ tại nhà của cô giáo Liễu Thị Hương, giáo viên lớp mẫu giáo 5-6 tuổi trường mầm non Trại Cau