Ngày 10 tháng 4 năm 2017, trường mầm non Trại Cau vinh dự được đón đoàn kiểm tra giám sát việc thực hiện thu chi học phí và công tác xã hội hóa giáo dục theo kế hoạch  số 16/KH-HĐND ngày 20 tháng 03 năm 2017 của Hội đồng nhân dân Huyện Đồng Hỷ.

Mục đích giám sát của thường trực Hội đồng ND Huyện nhằm đảm bảo cho việc quản lý, thực hiện thu, chi học phí và công tác xã hội hóa giáo dục trên địa bàn được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Thông qua công tác giám sát, làm rõ tình hình quản lý, sử dụng nguồn thu, chi học phí và công tác xã hội hóa giáo dục của nhà trường, qua đó đánh giá được nguyên nhân tồng tại và hạn chế trong quá trình quản lý, sử dụng nguồn thu chi, đưa ra một số giải pháp để khắc phục những tồn tại và hạn chế để nhà trường sử dụng nguồn kinh phí có hiệu quả và đảm bảo theo đúng quy định.

Thành phần của đoàn giám sát gồm có: 

1. Thường trực HĐND huyện.

2. Lãnh đạo UBND huyện.

3. Lãnh đạo UBMTTQ Huyện.

4. Lãnh đạo Ban pháp chế, Ban kinh tế-XH, Ban Dân tộc HĐND Huyện.

5. Lãnh đạo văn phòng HĐND và UBND Huyện.

6. Đại diện phòng Tài chính- Kế toán Huyện

Thành phần đơn vị được giám sát gồm:

- Lãnh đạo Phòng GD&ĐT Đồng Hỷ

- Ban Giám Hiệu trường MN Trại Cau

- Chủ tịch công đoàn

- Kế toán

Sau một thời gian làm việc nghiêm túc, hiệu quả, đoàn giám sát đã kiểm tra hồ sơ tài chính của nhà trường và đánh giá cao về công tác quản lý, thu chi và sử dụng tài chính của nhà trường, tuy nhiên vẫn còn một số thiếu sót trong công tác thu chi nhưng không đáng kể. 

Qua đó, trường mầm non Trại Cau và bộ phận hành chính kế toán của nhà trường đã tiếp thu những ý kiến đóng góp, chỉ đạo để làm tốt hơn nữa công tác quản lý thu, chi học phí và các khoản xã hội hóa giáo dục của nhà trường trong năm học 2016-2017 và những năm học tiếp theo. 

Tác giả: admin