Ngày 20/5/2019, trường Mầm non Trại Cau tổ chức họp ban đai diện phụ huynh học sinh nhà trường

Thực hiện Kế hoạch 53/KH - MNTC ngày 17/9/2018 về thực hiện nhiêm vụ năm học 2018 -2019. Ngày 20/5/2019, trường Mầm non Trại Cau tổ chức họp ban đai diện phụ huynh học sinh nhà trường cuối năm học 2018 -  2019. Đến tham dự buổi họp có các ông bà là Ban đại diện Hôi cha mẹ học sinh nhà trường cùng đại diện phụ huynh học sinh của 9/9 lớp. 

Trong buổi họp có các nội dung: Phụ huynh học sinh báo cáo tình hình, kết quả hoạt động hội cha mẹ học sinh trong năm học 2018 - 2019; Nghe đồng chí Hiệu trưởng nhà trường báo cáo kết quả chăm sóc giáo dục trẻ của nhà trường trong năm học 2018 - 2019 và nêu phương hướng nhiệm vụ năm học 2019 - 2020. Nghe đồng chí kế toán nhà trường thông qua các khoản thu chi các loại quỹ trong năm học; ban đại diện phụ huynh thông qua quỹ phụ huynh trong năm học 2018 - 2019.

Kết quả: 100% ý kiến phụ huynh nhất trí với nội dung trong cuộc họp.

Sau đây là một số hình ảnh trong buổi họp: