Căn cứ Kế hoạch số 99/ KH-MNTC ngày 8 tháng 10 năm 2020 của trường Mầm non Trại Cau về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học  2020 - 2021. Ban giám hiệu trường Mn Trại Cau chỉ đạo tổ chức thi làm đồ dùng đồ chơi, tạo môi trường góc thiên nhiên với những nội dung như sau:

Căn cứ Kế hoạch số 99/ KH-MNTC ngày 8 tháng 10 năm 2020 của trường Mầm non Trại Cau về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học  2020 - 2021. Ban giám hiệu trường Mn Trại Cau chỉ đạo tổ chức thi làm đồ dùng đồ chơi, tạo môi trường góc thiên nhiên với những nội dung như sau:

I.  MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Nhằm giúp cho giáo viên phát huy những khả năng sáng tạo, góp phần hưởng ứng cuộc vận động “ Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

- Bổ sung những đồ dùng dạy học và những thiết dạy học có hiệu quả để làm phong phú thêm về bộ ĐDDH và những thiết bị của trường, lớp.

- Trao đổi, học hỏi lẫn nhau giữa các cán bộ, giáo viên, các tổ chuyên môn về kinh nghiệm làm đồ dùng đồ chơi cụ thể và sử dụng đồ dùng dạy học.
          - Thông qua Hội thi đánh giá việc khai thác sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học ở các tổ chuyên môn và các cá nhân, và chọn ra những sản phẩm có chất lượng, hiệu quả cao.

           - Xây dựng phong trào thường xuyên nghiên cứu tự làm đồ dùng dạy học, tạo môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm,  nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ.

2. Yêu cầu:

- Huy động được toan bộ giáo viên tham gia.

- Hội thi trở thành phong trào thi đua sâu rộng trong toàn trường, phát huy được tính chủ động, sáng tạo trong quá trình tổ chức Hội thi của các tổ chuyên môn.

- Hội thi thực hiện đúng kế hoạch và đánh giá đúng chất lượng đồ dùng dạy học của từng tổ chuyên môn và các cá nhân giáo viên.

II. ĐỐI TƯỢNG

Đối tượng:

- Tất cả giáo viên đang thực hiện công tác chăm sóc giáo dục trẻ  trong

trường mầm non Trại Cau.

- Đồ dùng đồ chơi tham gia dự thi bao gồm:

+ Làm đồ dùng dạy học phục vụ một hoạt động

+ Tạo góc thiên nhiên tại lớp phục vụ hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ.

2.  Địa điểm: Trường mầm non Trại Cau.

3. Thời gian:

Nhà trường tổ chức chấm thi vào ngày 15/10/2020

4. Đánh giá xếp loại (Theo phiếu đánh giá đính kèm)

- Mỗi loại đồ dùng phục vụ hoạt động học được đánh giá theo phiếu chấm điểm.

-  Điểm đánh giá xếp loại được tính căn cứ vào điểm trong phiếu chấm

- Số lượng đồ dùng phục vụ hoạt động phải đảm bảo theo yêu cầu đủ, sáng tạo, an toàn…cho một hoạt động học của lớp

- Các góc thiên nhiên sắp xếp khoa học, sáng tạo, an toàn, mang tính thẩm mỹ và phù hợp với hoạt động của trẻ

* Các đồ dùng phải đạt các tiêu chuẩn sau:

- Yêu cầu Sư phạm: Đồ dùng giúp trẻ hứng thú tham gia hoạt động, sáng tạo; giảm sức lao động, tiết kiệm thời gian, kinh phí.

- Yêu cầu mỹ thuật:  Kích thước phù hợp với trẻ, đẹp, màu sắc hài hoà, phù hợp tâm lý lứa tuổi của trẻ.

- Yêu cầu kinh tế: Nguyên liệu dễ tìm, dễ làm, dễ thay thế; giá thành hạ, bền chắc, có thễ phổ biến cho nhiều người.

- Tính sáng tạo: Thể hiện tính sáng tạo về nội dung hoặc cơ cấu, sáng tạo về loại hình, sáng tạo về chọn vật liệu.

Lưu ý: Có đầy đủ bản Thuyết minh đồ dùng dạy học tự làm.

III. KINH PHÍ:

       Các cá nhân và các lớp xây dựng kế hoạch, dự trù kinh phí hoàn thành sản phẩm dự thi tùy theo điều kiện của lớp.

a. Giải cá nhân:

                                    Giải A :  giải mỗi giải trị giá  100.000đ

                                    Giải B:   giải mỗi giải trị giá  80.000đ

                                    Giải C:  giải mỗi giải trị giá  60.000đ

b. Giải tập thể:

           Lớp xuất sắc: 100.000đ

          Lớp Tốt: 80.000

          Lớp khá: 60.000

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

            Các lớp, giáo viên căn cứ vào kế hoạch của nhà trường và tình hình thực tế của lớp xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong lớp đảm bảo sát thực, hiệu quả hoàn thành sản phẩm dự thi có chất lượng nhất.

             Giao cho bộ phận chuyên môn đôn đốc, theo dõi tiến độ thực hiện.

            Trên đây là kế hoạch tổ chức thi làm ĐDĐC, tạo môi trường của trường mầm non Trại Cau năm học 2020 - 2021. Đề nghị bộ phận chuyên môn, các khối lớp và giáo viên thực hiện nghiêm túc kế hoạch đã đề ra./.

Sau đây là một số hình ảnh: