Hiến máu nhân đạo là một hành động cao cả, là một trong những nghĩa cử cao đẹp của con người với con người và là truyền thống tương thân tương ái, thương người như thể thương thân của người Việt Nam. Nhằm duy trì và phát huy tinh thần tương thân tương ái, hướng đến những giá trị nhân văn cao cả. Thật tuyệt vời biết bao khi biết một lượng máu của mình đã góp phần cứu sống một con người. Chính từ những nhận thức đó mà hằng năm, trường MN Trại Cau làm tốt công tác tuyên truyền để các cán bộ giáo viên, nhân viên trong đơn vị nhận thức đầy đủ về mục đích và ý nghĩa của việc hiến máu cứu người từ đó tích cực hưởng ứng đăng ký hiến máu tình nguyện.

       Hôm nay, ngày 26/9/2017, hai đồng chí đoàn viên thanh niên trường MN Trại Cau đã xung phong tình nguyện hiến máu nhân đạo tại UBND huyện Đồng Hỷ - thực hiện nghĩa cử cao đẹp. Nghĩa cử đó sẽ luôn là niềm tự hào, niềm hạnh phúc đối với Cán bộ, giáo viên nhân viên trong trường, luôn sẵn sàng chung tay vì cộng đồng, góp phần quan trọng trong công tác chăm sóc sức khỏe, cứu chữa người bệnh.

 

 

Các Đ/c tham gia hiến máu tình nguyện với niềm vui và niềm tự hào phấn khởi

Tác giả: admin