Ngày 03/6/2020, các đồng chí Đảng viên tiêu biểu tham dự đại Hội đại biểu thị trấn Trại Cau lần thứ XXI nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 03/6/2020, 12 đồng chí Đảng viên tiêu biểu của chi bộ trường mầm non Trại Cau vinh dự tham dự đại Hội đại biểu thị trấn Trại Cau lần thứ XXI nhiệm kỳ 2020 - 2025, ngoài ra chi bộ nhà trường được phân công các đồng chí Đảng viên phục vụ Đại hội và phân công một tiết mục văn nghệ chào mừng.

Sau đây là một số hình ảnh: