Thực hiện kế hoạch chuyên môn của trường mầm non Trại Cau, lớp mẫu giáo 5 - 6 tuổi A1 và A2 tổ chức hoạt động giáo dục lĩnh vực phát triển ngôn ngữ: Hoạt động (làm quen chữ cái và kể chuyện sáng tạo)

Thực hiện kế hoạch chuyên môn của trường mầm non Trại Cau, lớp mẫu giáo 5 - 6 tuổi A1 và A2 tổ chức hoạt động giáo dục lĩnh vực phát triển ngôn ngữ: Hoạt động (làm quen chữ cái và kể chuyện sáng tạo của khối lớp mẫu giáo 5 - 6 tuổi) và hoạt động kể chuyện của lớp nhà trẻ 

Các hoạt động được tổ chức đạt chất lượng tốt, tạo cho trẻ hứng thú cho trẻ trong các hoạt động. Sau đây là một số hình ảnh trong các hoạt động lĩnh vực phát triển ngôn ngữ:

Cô giáo và trẻ nhà trẻ 25 - 36 tháng tuổi tham gia hoạt động kể chuyện.