Thực hiện Quyết định số 84/QĐ-PGDĐT ngày 22/7/2019 của Phòng giáo dục đào tạo huyện Đồng Hỷ về kiểm tra hoàn thành công tác tự đánh giá năm học 2018 - 2019 

Thực hiện Quyết định số 84/QĐ-PGDĐT ngày 22/7/2019 của Phòng giáo dục đào tạo huyện Đồng Hỷ về kiểm tra hoàn thành công tác tự đánh giá năm học 2018 - 2019. Sáng ngày 12/8/2019 trường mầm non Trại Cau là điểm đón đoàn kiểm tra của Phòng giáo dục đào tạo Đồng Hỷ về kiểm tra các trường: Mầm non Trại Cau, mầm non Nam Hòa, mầm non Hợp Tiến, mầm non Tân Lợi, mầm non Cây Thị.

Sau đây là một số hình ảnh trong buổi làm việc.