Thực hiện hướng dẫn số 164/HD-PGDĐT ngày 15 tháng 9 năm 2017 về việc hướng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm học 2017- 2018;

          Hoà trong niềm vui hân hoan của năm học mới, năm học mà toàn nghành giáo dục tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban chấp hành trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

          Sáng ngày 05/10/2017, Trường mầm non Trại Cau long trọng tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm học 2017- 2018 nhằm đánh giá quá trình hoạt động của nhà trường trong năm học 2016- 2017 và đề ra phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm học 2017- 2018.

          Về dự Hội nghị nhà trường vinh dự được đón tiếp đồng chí: Hoàng Thị Phương Bắc- Đại biểu đại diện PGDĐT Đồng Hỷ và đồng chí Hoàng Trung Thông- Phó Chủ tịch UBND thị trấn.

          Hội nghị được tổ chức với sự có mặt của 23 đồng chí là cán bộ, công chức, viên chức trong nhà trường với các nội dung:

          1. Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;

          2. Bầu Đoàn Chủ tịch, Thư ký Hội nghị;

          3. Thông qua chương trình Hội nghị;

          4. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường và nghị quyết hội nghị năm học 2016- 2017, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu, biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm học 2017- 2018;

         5. Báo cáo hoạt động của Công đoàn năm học 2016-2017 và phương hướng hoạt động Công đoàn năm học 2017-2018;

          6. Báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân;

        7. Báo cáo việc thu- chi, quản lý và sử dụng ngân sách, tài chính của năm học 2016- 2017 và năm học 2017- 2018; thông qua dự thảo quy chế chi tiêu nội bộ;

          8. Thảo luận;       

  9. Đại biểu cấp trên phát biểu;

          10. Bầu ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2017-2019;

         11. Báo cáo thi đua năm học 2016-2017 và phát động phong trào thi đua năm học 2017-2018; Khen thưởng thi đua

         12. Ký cam kết giữa Chính quyền và Công đoàn về thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018;

         13. Thông qua Nghị quyết Hội nghị; biểu quyết các chỉ tiêu phấn đấu trong năm học mới;

          14. Kết thúc Hội nghị.

          Sau đây là một số hình ảnh:

Đại biểu về dự Hội nghị)

 

(Hiệu trưởng Lưu Thị Bích Hân báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Hội nghị CBCCVC năm học 2016-2017

và phương hướng nhiệm vụ năm học 2017-2018)

( Đ/c Hoàng Thị Phương Thúy- CT Công đoàn báo cáo kết quả CT công đoàn năm học 2016-20178

và phương hướng hoạt động Công đoàn năm học 2017-2018)

( Đ/c Nguyễn Thị Vĩnh- trưởng BTTND báo cáo hoạt động BTTND năm học 2016-2017

và phương hướng hoạt động BTTND năm học mới)

( Đ/c Vũ Thị Huyên báo cáo tham luận về nâng cao chất lượng chuyên môn nhà trường)

( Đ/c Nguyễn Thị Vĩnh báo cáo tham luận về phương pháp dạy học sáng tạo)

 

( Đ/c Hoàng Thị Phương Bắc- Chuyên viên PGDĐT phát biểu chỉ đạo trong Hội nghị)

( Hội nghị bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2017-2019)

( Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ mới ra mắt)

( Đ/c Hoàng Thị Phương Bắc trao phần thưởng cho những CB, CC, VC có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua)

( Đại diện cho Chính quyền và Công đoàn nhà trường ký cam kết phối hợp thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018)

 

        Hội nghị đã diễn ra trong thời gian ngắn gọn, hiệu quả và thành công tốt đẹp. Là khởi nguồn cho một năm học mới gặt hái nhiều thành công và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong năm học của Nhà trường.

Tác giả: Hoàng Thị Phương Thúy