Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2019 - 2020, được sự nhất trí của chính quyền, chuyên môn trường mầm non Trại Cau tổ chức các hoạt động chào mừng ngày 20/10 và ngày 20/11 với nhiều nội dung và hoạt động khác nhau

Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2019 - 2020, được sự nhất trí của chính quyền, chuyên môn trường mầm non Trại Cau tổ chức các hoạt động chào mừng ngày 20/10 và ngày 20/11 với nhiều nội dung và hoạt động khác nhau: Thi đua thực hiện tốt các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ, tạo môi trường lớp học theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, tổ chức hoạt động thao giảng đạt chất lượng tốt

Sau đây là một số hình ảnh các hoạt động chào mừng ngày 20/11:

                               Cô và trẻ lớp nhà trẻ 25- 36 tháng D1 hoạt động: Dạy trẻ đọc thơ

                  Cô giáo Phan Thị Khánh Huyền cùng trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi lớp A1: Hoạt động PTNN

             Đ/c: Lưu Thị Bích Hân - Hiệu trưởng nhà trường cùng cô và cháu lớp mẫu giáo 3-4 tuổi C2