Ngày 02/8/2019, cán bộ giáo viên, nhân viên trường Mầm non Trại Cau tham gia lao động dọn dẹp vệ sinh xung quanh khu vực sân trường sau thời gian 2 tháng nghỉ hè.

Ngày 02/8/2019, Sau thời gian 2 tháng nghỉ hè, cán bộ giáo viên, nhân viên trường Mầm non Trại Cau tích cực  tham gia lao động dọn dẹp vệ sinh xung quanh khu vực sân trường sau thời gian 2 tháng nghỉ hè để chuẩn bị đón trẻ vào năm học mới, năm học 2019 - 2020

Sau đây là một số hình ảnh: