Thực hiện công tác vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng chống dịch bệnh của UBND thị Trấn Trại Cau. Sáng ngày 14/5/2019 UBND thị trấn Trại Cau cử đoàn công tác vệ sinh an toàn thực phẩm kiểm tra tại trường Mầm non Trại Cau.

Thực hiện công tác vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng chống dịch bệnh của UBND thị Trấn Trại Cau. Sáng ngày 14/5/2019 UBND thị trấn Trại Cau cử đoàn công tác vệ sinh an toàn thực phẩm kiểm tra tại trường Mầm non Trại Cau. Đoàn kiểm tra gồm có đồng chí Nguyễn Thị Thúy - Phó chủ tịch UBND thị trấn làm trưởng đoàn cùng các đồng chí đại diện trạm y tế thị trấn Trại Cau, các đồng chí đại diện cho các ban ngành đoàn thể thị trấn Trại Cau. Đoàn kiểm tra bắt đầu làm việc từ 7h30 phút  đến 10h 30 sáng ngày 14/5/2019. Kết luận: Trường Mầm non Trại Cau thực hiện tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, trong thực phẩm của trẻ không có chứa chất bảo quản, thực hiện tốt quy trình chế biến và lưu mẫu thưc phẩm....

Sau đây là một số hình ảnh đoàn kiểm tra làm việc trong buổi sáng ngày 14/5/2019:

           Đồng chí Nguyễn Thị Thúy - Phó chủ tịc UBND thị trấn làm trưởng đoàn thông qua nội dung làm việc.

                                                        Các đồng chí trong đoàn kiểm tra tiến hành làm việc

                                        Đồng chí Nguyễn Thị Ninh: Cán bộ y tế kiểm tra mẫu thực phẩm sống