THÔNG BÁOVề việc trẻ mầm non đi học trực tiếp và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong thời gian đến trường.