Thực hiện kế hoạch tổ chức các hoạt động thi đua chào mừng ngày sinh nhật Bác Hồ, sáng ngày 19/5/2020, tất cả các lớp trong trường mầm non Trại Cau đều tổ chức các hoạt động chào mừng ngày sinh nhật Bác Hồ

Thực hiện kế hoạch của nhà trường, kế hoạch chuyên môn, kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ của các lớp tổ chức các hoạt động thi đua chào mừng ngày sinh nhật Bác Hồ, sáng ngày 19/5/2020, tất cả các lớp trong trường mầm non Trại Cau đều tổ chức các hoạt động chào mừng ngày sinh nhật Bác Hồ: Với các hoạt động làm quà, múa hát, kể chuyện, xem băng hình ...về Bác.

Sau đây là một số hình ảnh:

Các cô và các cháu lớp nhà trẻ D1 chuẩn bị tổ chức mừng sinh nhật Bác

Các bé lớp mẫu giáo 5-6 tuổi A1  làm quà mừng sinh nhật Bác 

Các bé lớp mẫu giáo 3-4 tuổi C3 biểu diễn văn nghệ mừng sinh nhật Bác 

Các bé mẫu giáo 3-4 tuổi C2 biểu diễn văn nghệ mừng sinh nhật Bác

Các bé mẫu giáo 5-6 tuổi A2 làm quà mừng sinh nhật Bác 

Các bé nhà trẻ D2 chuẩn bị hoạt động mừng sinh nhật Bác