Năm học 2018 - 2019, trường Mầm non Trại Cau vinh dự có một đồng chí giáo viên đủ các tiêu chuẩn nhận vinh danh về công 

Năm học 2018 - 2019, trường Mầm non Trại Cau vinh dự có đồng chí: Trần Thị Khuyên là giáo viên phụ trách lớp nhà trẻ 24 - 36 tháng D1 của nhà trường đủ các tiêu chuẩn nhận vinh danh về công nhân viên chức lao động xuất sắc tiêu biểu. Qua quá trình công tác nhiều năm tại trường Mầm non Trại Cau, đồng chí đã đạt nhiều thành tích cao trong chuyên môn: Giáo viên giỏi cấp huyện nhiều năm, hai năm liên tục đạt hiệu chiến sỹ thi đua và lao động tiên tiến xuất sắc.

Sau đây là một số hình ảnh trong buổi vinh danh.