Tập văn nghệ chuẩn bị chào năm học mới

Xếp hạng:

Để thực hiện tốt chương trình chào năm học mới năm 2019 - 2020 của trường Mầm non Trại Cau. Các cô giáo và các cháu trường Mầm non Trại Cau tích cực tham gia tập luyện các tiết mục văn nghệ để chào mừng năm học mới.

Sau đây là một số hình ảnh 

Các cháu lớp mẫu giáo 5-6 tuổi A1 đang tập tiết mục múa: Trống hội.

Tiết mục văn nghệ các cháu lớp 4-5 tuổi B2