Một số hình ảnh trẻ tham gia các hoạt động trong ngày trường mầm non Trai Cau