Căn cứ Hướng dẫn số 12/HD-LĐLĐ ngày 03/03/2020 của Ban thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên về việc tham gia cuộc thi “Duyên dáng Áo dài qua ảnh” năm 2020. Liên đoàn Lao động huyện Đồng Hỷ hướng dẫn các công đoàn cơ sở triển khai cuộc đến toàn thể nữ công nhân viên chức lao động và đoàn viên công đoàn tham gia cuộc thi “ Duyên dáng Áo dài qua ảnh” năm 2020

Căn cứ Hướng dẫn số 12/HD-LĐLĐ ngày 03/03/2020 của Ban thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên về việc tham gia cuộc thi “Duyên dáng Áo dài qua ảnh” năm 2020. Liên đoàn Lao động huyện Đồng Hỷ hướng dẫn các công đoàn cơ sở triển khai cuộc đến toàn thể nữ công nhân viên chức lao động và đoàn viên công đoàn tham gia cuộc thi “ Duyên dáng Áo dài qua ảnh” năm 2020. Đơn vị trường Mầm non Trại Cau có 6 đồng chí giáo viên, nhân viên gửi ảnh tham gia:

Sau đây là một số hình ảnh tham dự cuộc thi:

1. Đ/c: Trần Thị Hoa - nhân viên y tế 

2. Đ/c: Lưu Thị Hạnh - nhân viên kế toán 

3. Đ/C: Đỗ Thị Nhung - Nhân viên nuôi dưỡng

4. Đ/c: Đoàn Thị Thanh Hà-giáo viên lớp 4-5 tuổi B1

5. Đ/C Trịnh Thị Giang - giáo viên lớp 4-5 tuổi B2

6. Đ/C: Phan Thị Khánh Huyền - lớp 5-6 tuổi A1