Ngày 14/8/2019, Đảng Ủy thị trấn Trại Cau tổ chức lớp bồi dưỡng chính trị hè năm học 2019 - 2020 cho Cán bộ giáo viên, nhân viên các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn thị trấn Trại Cau.

Ngày 14/8/2019, Đảng Ủy thị trấn Trại Cau tổ chức lớp bồi dưỡng chính trị hè năm học 2019 - 2020 cho Cán bộ giáo viên, nhân viên các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn thị trấn Trại Cau. 

Đồng chí Nghiêm Sơn Hà, Bí thư Đảng ủy thị trấn Trại Cau triển khai các nội dung học tập về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa...trong nước, quốc tế và địa phương trong năm 2019.

Sau khi học xong, tất cả các đồng chí cán bộ giáo viên, nhân viên của ba trường: Mầm non, tiểu học, trung học cơ sở đều viết bài thu hoạch bằng tay theo câu hỏi và nộp về Đảng ủy thị trấn Trại Cau.

Sau đây là một số hình ảnh trong buổi học: